Wednesday, 07/12/2022 - 07:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Trưng Vương

Thông điệp giáo dục học sinh về nếp sống thanh lịch, văn minh được lan tỏa khắp hành lang, cầu thang.

Thông điệp được lan tỏa khắp nơi trên các bậc hành lang và trong các lớp học