Lớp 4D : Bài ca chiến thắng Điện Biên Phủ - Văn nghệ chào mừng 20/11